example
לתרומה מאובטחת ל"אם תרצו"

גם אני תומך בעשר הדרישות לביצוע עד סוף כהונת הממשלה.

נכון, האליטה הישנה אשר עדיין שתולה במוקדי הכוח, שלטון הפקידות ושלטון המשפטנים, ובמיוחד חלק נכבד משופטי בית המשפט העליון מצרים לעיתים רבות מאד את החלטותיכם ופועלכם. אנו מבינים זאת, ובכל זאת, אנו מצפים מכם במיוחד כעת, בעודנו נכנסים לישרות האחרונה של הכנסת ה-20, לעשות כל שביכולתכם במטרה לממש את הערכים אשר בשמם נבחרתם לכנסת.
בין הדרישות נמצא:
​א. פינוי מלא של המאחז הבלתי חוקי חאן אל אחמר . ב. העברת חוק מיסוי עמותות שעיקר מימונן ממשלות זרות . ג. החזרת המסתננים מאריתריאה למדינתם .ד. אכיפת הקוד האתי באקדמיה ובלימת הפוליטיזציה באקדמיה .ה. ריסון כוחם של היועצים המשפטיים . ו. ייעול תקציב הפרסום הממשלתי והעברתו מהעיתונים לאתר ייעודי. ז. צמצום משמעותי של תנאי המחבלים בכלא ח. ביצור מעמדם של בני מיעוטים המשרתים בצה"ל ובשירות לאומי. ט. החזרת השקט לעוטף עזה . י. קידום חבילת הרתעה נגד הטרור

חתמתם? שתפו את החברים בפייסבוק, ווטאסאפ ובטוויטר
Share On WhatsApp

להלן עשר הדרישות:

example
לתרומה מאובטחת ל"אם תרצו"
טלפון: 072-2146237 | צור קשר |  אתר הבית | פייסבוק

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך